(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more

Zawgyi (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၊ သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္၊ အသေရာ္အုပ္စု၊ ျပည္ေတာ္သာရြာတြင္ လြန္ခဲ့တဲ့ နံနက္ ၆နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး အိမ္ေဘးထင္းပံုေဘး အေပါ့ သြြားရာ ေျမြေဟာက္ကိုက္၍ ေသဆံုးသြားေႀကာင္း ျပည္ေတာ္သာေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးကေျပာသည္။ အဆိုပါေသဆံုးသူသည္ …

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more Read More

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more

Zawgyi (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၊ သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္၊ အသေရာ္အုပ္စု၊ ျပည္ေတာ္သာရြာတြင္ လြန္ခဲ့တဲ့ နံနက္ ၆နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး အိမ္ေဘးထင္းပံုေဘး အေပါ့ သြြားရာ ေျမြေဟာက္ကိုက္၍ ေသဆံုးသြားေႀကာင္း ျပည္ေတာ္သာေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးကေျပာသည္။ အဆိုပါေသဆံုးသူသည္ …

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more Read More

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more

Zawgyi (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၊ သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္၊ အသေရာ္အုပ္စု၊ ျပည္ေတာ္သာရြာတြင္ လြန္ခဲ့တဲ့ နံနက္ ၆နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး အိမ္ေဘးထင္းပံုေဘး အေပါ့ သြြားရာ ေျမြေဟာက္ကိုက္၍ ေသဆံုးသြားေႀကာင္း ျပည္ေတာ္သာေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးကေျပာသည္။ အဆိုပါေသဆံုးသူသည္ …

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more Read More

အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ

အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ

အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ Read More

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more

Zawgyi (၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၊ သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္၊ အသေရာ္အုပ္စု၊ ျပည္ေတာ္သာရြာတြင္ လြန္ခဲ့တဲ့ နံနက္ ၆နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး အိမ္ေဘးထင္းပံုေဘး အေပါ့ သြြားရာ ေျမြေဟာက္ကိုက္၍ ေသဆံုးသြားေႀကာင္း ျပည္ေတာ္သာေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးကေျပာသည္။ အဆိုပါေသဆံုးသူသည္ …

(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိပ္ယာထ စာက်က္ၿပီး ထင္းပံုေဘးသို႔ အေပါ့သြားစြန္႔စဥ္… See more Read More

ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မွ Facebookေပၚမွာ ရည္းစားျဖစ္ခဲ့သူ ေကာင္မေလးကို လူဝတ္လွဲျပီး အျပင္တြင္ ခ်ိန္းေတြ႔စဥ္… See more

ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မွ Facebookေပၚမွာ ရည္းစားျဖစ္ခဲ့သူ ေကာင္မေလးကို လူဝတ္လွဲျပီး အျပင္တြင္ ခ်ိန္းေတြ႔စဥ္… See more မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ ေတာင္ပုိင္းရပ္ကြက္ရွိ လမင္းသာ (၂) စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ သံဃာတစ္ပါးအား ရုိက္ႏွက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မွ ပါ၀င္သူတစ္ဦးမွာ ရည္းစားျဖစ္သူနွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ရန္ လူဝတ္လဲ၍ ေသာက္စားေနသည့္ အက်င္ပ််က္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖဲြ ့၏ …

ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မွ Facebookေပၚမွာ ရည္းစားျဖစ္ခဲ့သူ ေကာင္မေလးကို လူဝတ္လွဲျပီး အျပင္တြင္ ခ်ိန္းေတြ႔စဥ္… See more Read More

(၈၉)ႏွစ္ အဖြားအိုကို (၂၆) ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားမွ ဘုရားလိုက္ပို႔ေပးမယ္ေျပာျပီး ဆိုက္ကၠားျဖင့္တင္ေခၚကာ ခ်ံဳထဲတြင္… See more

Zawgyi (၈၉)ႏွစ္ အဖြားအိုကို (၂၆) ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားမွ ဘုရားလိုက္ပို႔ေပးမယ္ေျပာျပီး ဆိုက္ကၠားျဖင့္တင္ေခၚကာ ခ်ံဳထဲတြင္… See more လြန္ခဲ့တဲ့ေန႕ ညေန ၀၆:၃၀ အခ်ိန္ခန္႕က လႈိင္သာယာျမဳိ ့ေန ေဒၚ——- (၈၉)နွစ္သည္ က်န္းမာေရး အတြက္ လမ္းေလ်ွာက္ထြက္လာရာ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ ဦးပုညလမ္းအေရာက္တြင္ ေနအိမ္သို႕ မၾကာခဏ ဝင္ထြက္သြားလာေနသူ လူငယ္တစ္ဦးမွ ဘုရားလိုက္ပို႕ေပးမည္ဟုေျပာကာ …

(၈၉)ႏွစ္ အဖြားအိုကို (၂၆) ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားမွ ဘုရားလိုက္ပို႔ေပးမယ္ေျပာျပီး ဆိုက္ကၠားျဖင့္တင္ေခၚကာ ခ်ံဳထဲတြင္… See more Read More

(၄)နွစ္အရြယ္ေျမးျဖစ္သူအား ေဆာ့လြန္း၍ဆိုျပီး အဖြားျဖစ္သူမွ ေဒါသထြက္ကာ တံျမက္စည္းျဖင့္ ဆံုးမစဥ္… See more

Zawgyi (၄)နွစ္အရြယ္ေျမးျဖစ္သူအား ေဆာ့လြန္း၍ဆိုျပီး အဖြားျဖစ္သူမွ ေဒါသထြက္ကာ တံျမက္စည္းျဖင့္ ဆံုးမစဥ္… See more တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာ ေအာင္ေမတၱာ (၂)လမ္းေန မသန္းသန္းႏြယ္(ခ) မိကမ္း (၃၇) ႏွစ္ (ဘ)ဦးသာဂန္း က်ဘမ္းလုပ္ ကိုင္သူသည္ ၎၏ေျမးျဖစ္သူ မေဆာင္းဇာဝင္း (၄)ႏွစ္ (လင္ပါေျမး)အား ယမန္ေန ့ည ၉ နာရီအခ်ိန္ခန္ …

(၄)နွစ္အရြယ္ေျမးျဖစ္သူအား ေဆာ့လြန္း၍ဆိုျပီး အဖြားျဖစ္သူမွ ေဒါသထြက္ကာ တံျမက္စည္းျဖင့္ ဆံုးမစဥ္… See more Read More

အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ

အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ

အရက်သောက်ရင်းဖအေနဲ့သားဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းကြားကကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့ရှင်းမရသည့်ပြသနာ Read More

ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ဆယ္တန္းေအာင္ေဆး ေပးမယ္ ေဆးကအရမ္းစြမ္းတယ္ေျပာျပီး အိပ္ခန္းထဲသို႔ ဆြဲေခၚကာ… See more

Zawgyi ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ဆယ္တန္းေအာင္ေဆး ေပးမယ္ ေဆးကအရမ္းစြမ္းတယ္ေျပာျပီး အိပ္ခန္းထဲသို႔ ဆြဲေခၚကာ… See more စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ေကာလင္းျမဳိ ့ျပင္ဦးလြင္ရပ္ကြက္တြင္ လြန္ခဲ့တဲ့ေန႕လည္(၁)နာရီခြဲအခ်ိန္က ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ မခင္မာ(အမည္လြဲ)သည္ေနအိမ္၌ ေရခ်ိဳးျပီး သနပ္ခါးလိမ္းေနစဥ္ ျခံ၀င္းကပ္လ်က္ေနထိုင္သူ ဦးေအာင္ထြန္းလြင္ေရာက္လာျပီး ဆယ္တန္းေအာင္ေဆးရွိတယ္၊ ေဆးကအရမ္းစြမ္းတယ္၊ ဒီေဆးေႀကာင့္ ဆယ္တန္းေအာင္သြားသူ(၄)ဦးရွိျပီ ျဖစ္ေႀကာင္း ယံုႀကည္ေအာင္ေျပာဆိုပါသည္။ငါတူမ ရခ်င္ရင္ အိမ္ကိုလာယူေလ၊ ခုအားတယ္မို႕လား၊ မႀကာပါဘူး မိနစ္(၂၀)ေလာက္ဘဲႀကာမယ္ဟုေျပာဆိုျပီး …

ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ဆယ္တန္းေအာင္ေဆး ေပးမယ္ ေဆးကအရမ္းစြမ္းတယ္ေျပာျပီး အိပ္ခန္းထဲသို႔ ဆြဲေခၚကာ… See more Read More